Заява до Мiнiстра оборони вiд Сино-батько-дiда

Заява  до  Мiнiстра  оборони  вiд  Сино-батько-дiда
Юрий  Сафроненко
 Кількість  повторних  прочитань  понижує  рівень  деградації,  що  підвищує  рівень  гарного  настрою,  а  це  автоматично  понижчує  рівень  смертності  Української  Нації!  Слава  Українському  НаРоду!  Та  не  буде  переводу  Козацькому  Роду!!!
http://stihi.ru/2016/05/21/7651

   Мені  24  роки,  й  рік  тому  я  одружився  на  вдові  віком  44  роки  з  25-річною  донькою.  Через  півроку  мій  батько  одружився  на  цій  25-ти  річній  дівчині  -  моїй  падчерці  й  таким  чином  став  моїм  зятем,  бо  моя  падчеpка  стала  моєю  мачухою.  Це  зробило  мого  рідного  батька  моїм  пасинком.  Крім  того,  моя  дружина  стала  тещею  свого  власного  свекра.  Це  було  б  не  так  прикро,  якби  в  нас  з  жінкою  не  наpодився  син.  Він  став  бpатом  жінки  мого  рідного  батька  й  двоюpідним  бpатом  мого  батька,  що  зробило  мого  власного  сина  моїм  рідним  дядьком!  Тепер  сестра  мого  сина,  моя  теща,  стала  ще  й  бабусею.  Це  робить  мого  батька  шурином  моєї  дитини,  зводна  сестра  якого  -  дружина  мого  батька.  А  так,  як  невістка  мого  батька  є  донькою  моєї  тещі,  я  -  шурин  моеї  мачехи,  моя  жінка  -  тітка  її  власної  дитини,  а  мій  син  -  племінник  мого  батька!  Це  було  б  ще  терпимо,  якби  ж  не  моя  теща  –  мати  моєї  дружини,  дружина  мого  батька,  яка  також  наpодила  сина,  який  став  моїм  власним  бpатом,  оскільки  він–  син  дружини  мого  батька,  й  одночасно  мій  шурін.  Але  син  доньки  моєї  дружини  –  мій  племяш,  бо  я  –  зводний  брат  доньки  дружини  мого  батька,  й  тому  я  дядько  сина  моєї  сестри,  яка  є  дочкою  мого  батька,  бо  він  син  моєї  тещі,  а  так,  як  чоловік  матеpі  є  батьком  її  дітей,  то  я  -  батько  дружини  мого  батька,  є  дідусем  своєї  власної  дружини,  так,  як  я  -  рідний  бpат  свого  власного  сина.  Тому  я  тепер  став  своїм  власним  дідусем!  Враховуючи  вищевикладене,  шановний  Міністp,  пpошy  Вас  пpиняти  необхідні  міpи  для  моей  демобілізації,  оскільки  за  законом  заборонено  призивати  на  слyжбy  одночасно  сина,  батька  та  діда!  
З  повагою,  Сино-батько-дід.

21.05.2016=GoldKing=

Родственная  математика  для  заворота  и  промывки  моска.
Несколько  лет  назад  я  встретил  молодую  вдову  со  взрослой  дочерью,
и  мы  поженились,  а  через  полгода  мой  отец  женился  на  моей  падчерице.
Это  сделало  мою  падчерицу  моей  мачехой,  а  мой  отец  стал  моим  пасынком.
Кроме  того,  моя  жена  стала  тещей  собственного  свекра.
Идем  дальше,  у  дочери  моей  жены  (моей  мачехи)  родился  сын.  Этот  мальчик
мне  единокровный  брат,  потому  что  он  -  сын  моего  отца,  но  он  также  сын
дочери  моей  жены,  что  делает  его  внуком  моей  жены.
Это  делает  меня  дедушкой  моего  единокровного  брата.  Это  было  бы  еще
терпимо,  пока  у  нас  с  женой  не  родился  сын.
Теперь  сестра  моего  сына,  моя  теща,  стала  еще  и  бабушкой.  Это  делает
моего  отца  шурином  моего  ребенка,  сводная  сестра  которого  -  жена  моего
отца.  Я  шурин  моей  мачехи,  моя  жена  -  тетя  ее  собственного  ребенка,  мой
сын  -  племянник  моего  отца,  а  я  свой  собственный  дедушка!

Словничок-жартівничок

Родичівство  –  зв’язок  між  людьми,  з  наявністю  якого  закон  пов’язує  виникнення,  зміни  або  припинення  прав  і  обов’язків.  Є  два  види  родичівства:  кровне,  яке  існує  між  людьми,  що  походять  від  одного  пращура,  та  свояцтво  –  родичівство  за  шлюбом,  між  родичами  подружжя.

Рід  –  ряд  поколінь,  що  походять  від  одного  пращура.

Пращур,  Щур,  Чур  (предок  по-кацапськи)  –  найстарший  родич  по  висхідній  лінії  з  боку  матері  або  батька  (старіший  за  бабу,  діда);  переважно  у  множині  –  попередники  сучасних  поколінь.

Покоління  –  нащадки  одних  батьків,  люди  близького  віку.  Часовий  проміжок  між  цими  ступенями  родичівства  –  30  років.

Родовід  –  історія  поколінь  певного  роду:  перелік,  запис,  що  виявляють  і  ілюструють  походження,  послідовність  поколінь  (  генеалогічне  дерево).

Родичі,  рідня  –  ті,  хто  перебуває  в  спорідненні  з  ким-небудь.

Родина,  сім’я  –  група  людей,  що  складається  з  чоловіка,

жінки,  дітей  та  інших  близьких  родичів,  які  живуть  разом  (  під  спільним  дахом)

РОДИЧІ  КРОВНІ  ПО  ПРЯМІЙ  ЛІНІЇ:

Прапрадід  –  батько  прадіда,  батькового  або  материного  діда.

Прадід  –  батько  діда,  батькового  або  материного  батька.

Дід,  дідусь,  дідуньо,  дідо  –  батьків  або  материн  батько.

Дідівщина,  дідизна  –  спадщина  від  діда.

Дідівство  –  властиві  дідові  відчуття  родинного  зв’язку  з  онуками.

Прапрабаба  –  мати  прабаби

Прабаба  –  мати  батькової  або  материної  мами.

Баба,  бабуся,  бабця,  бабуня  –  батькова  або  материна  мати.

Батьки  –  батько  і  мати  щодо  своїх  дітей.

Батько-мати  –  те  саме,  що  й  батьки.

Батьківство  –  кровне  споріднення  між  батьками  і  його  дитиною.

Батько,  тато,  татусь,  неньо  –  чоловік  що  до  своїх  дітей.

По-батькові  –  складова  частина  власного  імені  людини,  що  вказує  на  ім’я  батька.

Батьківщина  –  земля  батьків;  рідний  край.

Батьківщина  –  рідна  країна.

Материнство  –  кровне  споріднення  між  матір’ю  та  її  дитиною;  почуття  жінки-матері.

Мати,  мама,  ненька,  матінка,  мамця,  матуся,  мамуся  –  жінка  щодо  дитини,  яку  народила.

Син,  синок,  синочок  –  особа  чоловічої  статі  щодо  своїх  батьків.

Дочка,  доня,  доця  –  особа  жіночої  статі  щодо  своїх  батьків.

Внук,  онук  –  син  сина  або  дочки.

Внучка,  онука  –  дочка  сина  або  дочки.

РОДИЧІ  КРОВНІ  ПО  БІЧНІЙ  ЛІНІЇ:

Брат,  братик,  братусь,  братунь,  братуха  –  кожен  з  синів  щодо  інших  дітей  тих  же  батьків.

Сестра,  сестриця,  сеструня  –  кожна  з  дочок  щодо  інших  дітей  тих  же  батьків.

Дядько,  дядя,  дядьо  –  брат  батька  або  матері.

Тітка,  тьотя,  тета  –  сестра  батька  або  матері.

Стрий,  стрик  –  дядько  по  батькові,  брат  батька.

Стрийна,  стрина  –  тітка,  сестра  батька.

Вуйко,  вуй  –  дядько  по  матері,  брат  матері.

Вуйна  –  дружина  вуйка  (дядька  по  матері).

Племінник,  небіж,  небож  –  син  брата  або  сестри.

Братан,  братанець,  братич  –  племінник  по  братові,  небіж.

Братаниця  –  племінниця  по  братові,  небога.

Сестринець,  сестрінець,  сестрич  –  племінник,  син  сестри.

Сестриця,  сестріниця,  сестринка  –  племінниця,  дочка  сестри.
Зять  -  сестрин  чоловік
ПАДЧЕРКА,  ПАДЧІРКА  -  нерідна  дочка  одного  з  подружжя,  яка  доводиться  рідною  іншому  -  пасербиця.

Чоловік  -  чоловік  по  відношенню  до  жінки,  з  якою  він  одружився.
Дружина,  -  жінка  по  відношенню  до  чоловіка,  з  яким  вона  одружилась.
Свекор,  -  батько  чоловіка.
Свекруха  -  мати  чоловіка.
Тесть  -  батько  дружини.
Теща  -  мати  дружини.
Дівер  -  брат  чоловіка.
Шуряк  -  брат  дружини.
Зовиця  -  сестра  чоловіка.
Своячка  -  сестра  дружини.
Свояк  -  чоловік  своячки.
Зять  -  чоловік  дочки,  чоловік  сестри,  чоловік  зовиці.
Невістка  -  дружина  брата,  дружина  сина  для  його  матері,  дружина  одного  брата  по  відношенню  до  дружини  іншого  брата;  уживається  також  замість  зовиця,  своячка.
Сват  -  батько  одного  з  подружжя  по  відношенню  до  батьків  іншого.
Сваха  -  мати  одного  з  подружжя  по  відношенню  до  батьків  іншого.
Дід  (дідусь)  -  батько  батька  або  матері.
Бабуся  (бабця)  -  мати  батька  або  матері.
Двоюрідний  дід  -  дядько  батька  або  матері.
Двоюрідна  бабуся  -  тітка  батька  або  матері.
Онук  (онучка)  -  син  (дочка)  дочки  або  сина  по  відношенню  до  діда  або  бабусі.
Відповідно  двоюрідний  онук  (онучка)  -  син  (дочка)  племінника  або  племінниці.
Племінник  (племінниця,  небога)  -  син  (дочка)  брата  або  сестри  (рідних,  двоюрідних,  троюрідних).  Відповідно  дитина  двоюрідного  брата  (сестри)  -  двоюрідний  племінник,  троюрідного  брата  (сестри)  -  троюрідний  племінник.
Онучатий  племінник  (племінниця)  -  онук  (онучка)  брата  або  сестри.
Дядько  (дядечко)  -  брат  батька  або  матері,  чоловік  тітки.
Тітка  (тітонька)  -  сестра  батька  або  матері  по  відношенню  до  племінників.  Дружина  дядька  по  відношенню  до  його  племінників.
Єдиноутробні  (брат,  сестра)  -  мають  спільну  матір.
Єдинокровні  (брат,  сестра)  -  мають  спільного  батька,  але  разних  матерів.
Зведені  (брат,  сестра)  -  брат  (сестра)  по  вітчимові  або  мачусі.
Двоюрідний  брат  -  родич  по  дідові  або  бабусі  з  дітьми  їх  синів  і  дочок.
Троюрідний  брат  -  син  двоюрідного  дядька  або  двоюрідної  тітки.
Двоюрідна  сестра  -  дочка  рідного  дядька  або  рідної  тітки.
Троюрідна  сестра  -  дочка  двоюрідного  дядька  або  двоюрідної  тітки.
Кум,  кума  -  хрещений  батько  і  мати  по  відношенню  до  батьків  хрещеника  і  один  до  одного.
Мачуха  -  дружина  батька  по  відношенню  до  його  дітей  від  іншого  шлюбу,  нерідна  мати.
Вітчим  -  чоловік  матері  по  відношенню  до  її  дітей  від  іншого  шлюбу,  нерідний  батько.
Пасинок  -  нерідний  син  одного  з  подружжя,  що  доводиться  рідним  іншому.
Падчерка  -  нерідна  дочка  одного  з  подружжя,  що  приходить  рідною  іншому.
Приймальний  батько  (мати)  -  що  усиновили,  удочерили  кого-небудь.
Приймальний  син  (дочка)  -  усиновлені,  удочерені  кимось.
Приймальний  зять  (примак)  -  зять,  що  прийнятий  в  сім'ю  дружини,  живе  в  будинку  дружини.
Є  й  інші,  віддаленіші  ступені  спорідненості,  про  які  зазвичай  говорять,  що  це  "сьома  (десята)  вода  на  киселі".  Названі  терміни  та  їх  значення  приводять  словники  сучасної  літературної  мови.  Проте  далеко  не  всі  ці  слова  однаково  споживані  в  даний  час.  Вони  зрозумілі  людині,  але  не  обов'язково  входять  в  її  активний  словарний  запас.  Більш  вживаються  описові:  брат  дружини,  а  не  шуряк,  дружина  брата,  а  не  невістка  і  т.п.
Колись  у  східних  слов'ян  термінів  спорідненості  і  властивості  було  більше.  Існували  спеціальні  слова  для  позначення  "дядько  по  батькові"  -  строй  і  "дядько  по  матері"  -  уй  (вуй,  вой),  витиснені  згодом  загальним  дядько.  Замість  сестрініч,  сестрінець,  сестріч  "племінник  по  сестрі",  синовиця  "племінниця  по  братові"  в  літературній  мові  стали  уживатися  племінник  і  племінниця.

Наречені  –  цим  терміном  називають  майбутню  жінку  і  чоловіка.
Дружина  –  заміжня  жінка  по  відношенню  до  свого  чоловіка.
Чоловік  –  одружений  чоловік  відносно  своєї  дружини.
Свати  –  батьки  молодят  та  їх  родичі  відносно  один  одного.

Для  нареченої  з  боку  чоловіка:
Свекруха  –  мати  чоловіка.
Свекор  –  батько  чоловіка.
Золовка,  зовиця  –  сестра  чоловіка
Дівер,  діверко  –  брат  чоловіка.
Зять  –  сестрин  чоловік,  чоловік  зовиці.
Невістка,  братова  –  дружина  рідного  брата  її  чоловіка,  тобто  дівера.

Для  чоловіка  з  боку  нареченої:
Тесть  –  батько  дружини.
Теща  –  мати  дружини.
Зять  –  чоловік  рідної  сестри  його  дружини.
Своячка,  своячениця,  своякиня  -  сестра  дружини.
Свояк,  шваґер  –  чоловік  своячки.
Невістка  –  дружина  рідного  брата  його  дружини.
Шурин,  свояк,  шуряк  –  брат  дружини.
Братова  –  дружина  брата.

Для  батьків:
Зять  –  чоловік  дочки.
Невістка  –  дружина  сина.
Свояки  –  чоловіки  рідних  сестер.
Ятровки  –  дружини  рідних  братів  один  для  одного.

З  родственною  посмішкою,  21.05.2016=GoldKing=

Родственные  связи.  Кто  кому  кем  приходится?

Ещё  не  так  давно  семьи  были  большими,  когда  под  одной  крышей  или  по  соседству  жили  несколько  поколений  ближних  и  дальних  родственников.  Людей  одного  рода  объединяли  общие  интересы  и  ценности.  Мы  до  сих  пор  говорим:  «Похож  на  тетю;  вылитый  дедушка».  А  похож  ли  ребенок  на  прадеда  —  уже  не  знаем.  Круг  родных  сузился:  отец,  мать,  дедушка,  бабушка,  сестра,  брат…  Чем  дальше  родство,  тем  труднее  определить,  кем  приходится  «седьмая  вода  на  киселе».  Но  настоящая  путаница  начинается  после  свадьбы,  когда  появляются  новые  родственники.родственные  связи  кто  кому  приходится
Существует  три  группы  родственных  связей:

кровное  родство  (родство  по  крови)  –  непосредственно  родственники

свойственники  –  родство  по  браку

неродственные  связи

Бабушка,  бабка  —  мать  отца  или  матери,  жена  деда
Брат  —  сын  в  отношении  к  другим  детям  одних  родителей
Брат  крестный  —  сын  крестного  отца
Брат  крестовый,  брат  по  кресту,  названый  брат  —  лица,  обменявшиеся  нательными  крестами
Братан,  брательник  —  двоюродный  брат
Братанич  —  племянник  по  брату
Братаниха  —  жена  двоюродного  брата
Братанна  —  дочь  брата,  племянница  по  брату
Брательница  —  родственница  двоюродная  или  дальняя
Братова  —  жена  брата
Братыч  —  сын  брата,  племянник  по  брату

Вдова  —  женщина,  не  вступившая  во  второй  брак  после  смерти  мужа
Вдовец  —  мужчина,  не  вступивший  во  второй  брак  после  смерти  жены
Великая  тетка  —  сестра  деда  или  бабки  (двоюродная  бабка)
Великий  дядя  —  брат  деда  или  бабки
Ветвь  —  линия  родства
Внук  —  сын  сына  или  дочери,  сыновья  племянника  или  племянницы
Внучатая  двоюродная  племянница  —  внучка  двоюродного  брата  или  сестры
Внучатая  племянница  —  внучка  брата  или  сестры  (троюродная  племянница)
Внучатый,  внучатный  —  являющийся  родственником  в  третьем  колене,  троюродный
Внучатые  братья  и  сестры  —  троюродные  братья  и  сестры
Внучатый  двоюродный  племянник  —  внук  двоюродного  брата  или  сестры
Внучатый  племянник  —  внук  брата  или  сестры
Внучатый  троюродный  племянник  —  внук  троюродного  брата  или  сестры  (троюродный  племянник)
Внучка,  внука  —  дочь  сына  или  дочери,  племянника  или  племянницы

Двоюродная  бабушка  —  сестра  бабушки  или  деда
Двоюродная  прабабушка  —  сестра  прабабушки  или  прадеда
Двоюродная  прапрабабушка  —  сестра  прапрабабушки  или  прапрадеда
Двоюродная  племянница  —  дочь  двоюродного  брата  или  сестры
Двоюродная  сестра  —  дочь  дяди  или  тетки
Двоюродная  тетка  —  двоюродная  сестра  отца  или  матери
Двоюродный  —  состоящий  в  родстве  во  втором  колене
Двоюродный  брат  —  сын  дяди  или  тетки
Двоюродный  дед  —  брат  деда  или  бабушки
Двоюродный  дядя  —  двоюродный  брат  отца  или  матери
Двоюродный  племянник  —  сын  двоюродного  брата  или  сестры
Двоюродный  прадед  —  брат  прадеда  или  прабабушки
Двоюродный  прапрадед  —  брат  прапрадеда  или  прапрабабушки
Деверь  —  брат  мужа
Дед,  дедушка  —  отец  отца  или  матери
Дед  крестный  —  отец  крестного  отца
Дедина,  дедка  —  тетка  по  дяде
Дедич  —  прямой  наследник  по  деду
Дочь  —  лицо  женского  пола  по  отношению  к  своим  родителям
Дочь  названая  —  приемыш,  воспитанница
Дщерич  —  племянник  по  тетке
Дщерша  —  племянница  по  тетке
Дядька  —  человек,  ухаживающий  за  ребенком
Дядя  —  брат  отца  или  матери,  а  также  муж  тетки

Единокровные  дети  (однородные)  —  дети,  рожденные  от  одного  отца  (однородного  отца),  но  разных  матерей)
Единоутробные  дети  (одноутробные)  —  дети,  рожденные  одной  матерью,  но  от  разных  отцов
Единоутробный  —  рожденный  той  же  матерью,  но  от  другого  отца

Жена  —  женщина  по  отношению  к  мужчине,  с  которым  она  состоит  в  браке
Женима,  женища  —  невенчанная  четвертая  жена
Жених  —  сговоривший  себе  невесту

Золовка,  золовища,  золова  —  сестра  мужа,  иногда  жена  брата
Зять  —  муж  дочери,  сестры

Колено  —  разветвление  рода,  поколение  в  родословной
Крестная  мать  —  участница  обряда  крещения  в  роли  духовной  матери
Крестник  —  крестный  сын
Крестница  —  крестная  дочь
Крестный  отец  —  участник  обряда  крещения  в  роли  духовного  отца
Кровное  родство  —  происхождение  от  одних  родителей
Кровный  —  о  родстве  в  пределах  одной  семьи
Кузен  —  двоюродный  брат
Кузина  —  двоюродная  сестра
Кум  —  крестный  отец  по  отношению  к  родителям  крестника  и  к  крестной  матери
Кума  —  крестная  мать  по  отношению  к  родителям  крестника  и  к  крестному  отцу

Малая  тетка  —  сестра  отца  или  матери  (двоюродная  тетка)
Малый  дядя  —  брат  отца  или  матери
Мать  —  женщина  по  отношению  к  своим  детям
Мать  крестная,  крестовая  —  восприемница  при  обряде  крещения
Мать  названая  —  мать  приемышу,  воспитаннику
Мать  молочная  —  мамка,  кормилица
Мать  посаженная  —  женщина,  заменяющая  на  свадьбе  родную  мать  жениха
Мачеха  —  неродная  мать,  другая  жена  отца  по  отношению  к  его  детям  от  прежнего  брака
Молочная  сестра  —  ребенок  (женщина),  вскормленный  чужой  матерью  по  отношению  к  ее  детям
Молочный  брат  —  ребенок  (мужчина),  вскормленный  чужой  матерью  по  отношению  к  ее  детям
Муж  —  мужчина  по  отношению  к  женщине,  с  которой  он  состоит  в  браке

Невестка  —  жена  брата  или  жена  сына,  а  также  жена  одного  брата  по  отношению  к  жене  другого  брата
Незаконнорожденный  —  рожденный  от  родителей,  не  состоящих  в  церковном  браке

Однородный  (единокровный)  —  происходящий  от  одного  отца
Одноутробный  (единоутробный)  —  происходящий  от  одной  матери
Отец  —  мужчина  по  отношению  к  своим  детям
Отец  крестный  —  восприемник  при  обряде  крещения
Отец  названный  —  отец  приемышу,  воспитаннику
Отец  прибеседный,  посаженный,  ряженый  —  мужчина,  заменяющий  на  свадьбе  родного  отца  жениха
Отчим  —  неродной  отец,  другой  муж  матери  по  отношению  к  ее  детям  от  прежнего  брака
Отценачальник  —  старший  в  поколении
Отчинник,  отчич  —  сын,  наследник

Падчерица  —  неродная  дочь  одного  из  супругов
Племянник  —  сын  брата  или  сестры
Племянница  —  дочь  брата  или  сестры
Племяш  —  родич,  родственник,  земляк
Побочный  (сын,  дочь)  —  сын  или  дочь,  происходящие  не  от  законного  брака
Поколение  —  родственники  одной  степени  родства  по  отношению  к  общему  предку
Полнородный  —  происходящий  от  одних  родителей
Потомок  —  человек,  происходящий  по  рождению  из  какого-нибудь  рода,  человек  по  отношению  к  своим  предкам
Прабабка  —  мать  деда  или  бабушки
Прабабушка  —  то  же,  что  и  прабабка
Правнук  —  сын  внука  или  внучки
Правнучатая  двоюродная  племянница  —  правнучка  двоюродного  брата  или  сестры
Правнучатая  племянница  —  правнучка  брата  или  сестры
Правнучатая  троюродная  племянница  —  правнучка  троюродного  брата  или  сестры
Правнучатый  двоюродный  племянник  —  правнук  двоюродного  брата  или  сестры
Правнучатый  племянник  —  правнук  брата  или  сестры
Правнучатый  троюродный  племянник  —  правнук  троюродного  брата  или  сестры
Правнучка  —  дочь  внука  или  внучки
Прадед  —  отец  деда  или  бабушки
Прапрабабушка  —  мать  прадеда  или  прабабушки
Праправнук  —  сын  правнука  или  правнучки
Праправнучатая  двоюродная  племянница  —  праправнучка  двоюродного  брата  или  сестры
Праправнучатая  племянница  —  праправнучка  брата  или  сестры
Праправнучатая  троюродная  племянница  —  праправнучка  троюродного  брата  или  сестры
Праправнучатый  двоюродный  племянник  —  праправнук  двоюродного  брата  или  сестры
Праправнучатый  племянник  —  праправнук  брата  или  сестры
Праправнучатый  троюродный  племянник  —  праправнук  троюродного  брата  или  сестры
Праправнучка  —  дочь  правнука  или  правнучки
Прапрадед  —  отец  прадеда  или  прабабки
Прародители  —  первая  по  родословной  известная  чета,  от  которой  берет  начало  род
Пращур  —  родитель  прапрадеда,  прапрабабки
Предок  —  древний  предшественник  по  роду,  а  также  соотечественник  из  прежних  поколений
Привенчанный  —  происходящий  от  одних  родителей,  но  до  брака  рожденный,  а  затем  в  нем  признанный
Приемная  дочь  —  усыновленный  чужой  ребенок,  девочка
Приемный  сын  —  усыновленный  чужой  ребенок,  мальчик
Пятиюродный  —  являющийся  родственником  в  пятом  колене  (по  прапрадеду)

Род  —  ряд  поколений,  происходящих  от  одного  предка,  а  также  вообще  поколение
Родители  —  отец  и  мать  по  отношению  к  детям
Родитель  —  то  же,  что  и  отец
Родительница  —  то  же,  что  и  мать
Родной  —  происходящий  от  одних  родителей  См  кровный,  полнородный
Родня  —  родственники
Родоначальник  —  первый  известный  представитель  рода,  от  которого  он  ведет  начало
Родословие  —  то  же,  что  генеалогия
Родословная  —  перечень  поколений  одного  рода,  устанавливающий  происхождение  и  степени  родства
Родственник  —  тот,  кто  находится  в  родстве  с  кем-нибудь
Родство  —  отношение  между  людьми,  создаваемое  наличием  общих  ближайших  родственников

Сват(м),  сватья(ж)  —  родитель  одного  из  супругов  по  отношению  к  родителям  другого  супруга
Свекор  —  отец  мужа
Свекровь  —  мать  мужа
Сводные  —  братья  и  сестры,  происходящие  от  разных  родителей
Сводные  дети  —  дети,  приходящиеся  друг  другу  братьями  или  сестрами  по  отчиму  или  мачехе
Свойственник  —  человек,  который  состоит  в  свойстве  с  кем-нибудь
Свойство  —  отношение  близости  между  людьми,  возникающее  не  по  родству,  а  из  брачного  союза  (отношения  между  супругом  и  кровными  родственниками  другого  супруга,  а  также  между  родственниками  супругов)
Свояк  —  муж  свояченицы  (сестры  жены)
Свояки  —  лица,  женатые  на  двух  сестрах
Свояченица  —  сестра  жены
Семиюродный  —  являющийся  родственником  в  седьмом  колене  (по  прапрапрапрапрадеду)
Семья  —  группа  живущих  вместе  родственников
Сестра  —  дочь  тех  же  родителей  или  одного  из  них  по  отношению  к  другим  их  детям
Сестренка,  сестрина,  сестричка  —  двоюродная  сестра
Сестренница  —  двоюродная  сестра,  дочь  сестры  матери  или  отца
Сестрич,  сестренич,  сестричищ  (древ.  рус.)  —  сын  сестры  матери  (племянник  по  сестре)
Сирота  —  ребенок  или  несовершеннолетний,  лишившийся  одного  или  обоих  родителей
Сноха  —  жена  сына  по  отношению  к  его  родителям,  невестка
Сношенница  —  жена  деверя,  жены  двух  братьев  по  отношению  друг  к  другу
Супруг  —  муж
Супруга  —  жена
Сын  —  мужчина,  мальчик  по  отношению  к  своим  родителям
Сын  крёстный  (крестник)  —  лицо  мужского  пола  по  отношению  к  восприемнику
Сын  названный  —  приемыш,  воспитанник

Тесть  —  отец  жены
Тётя,  тётка  —  сестра  отца  или  матери,  а  также  жена  дяди
Тёща  —  мать  жены
Троюродная  бабушка  —  двоюродная  сестра  деда  или  бабушки
Троюродная  племянница  —  дочь  троюродного  брата  или  сестры
Троюродная  прабабушка  —  двоюродная  сестра  прадеда  или  прабабушки
Троюродная  прапрабабушка  —  двоюродная  сестра  прапрадеда  или  прабабушки
Троюродная  сестра  —  дочь  двоюродного  дяди  (тетки)
Троюродная  тетя  —  троюродная  сестра  отца  или  матери
Троюродный  —  являющийся  родственником  в  третьем  колене  (по  прадеду)  (см.  внучатый)
Троюродный  брат  —  сын  двоюродного  дяди  (тётки)
Троюродный  дед  —  двоюродный  брат  деда  или  бабушки
Троюродный  дядя  —  троюродный  брат  отца  или  матери
Троюродный  племянник  —  сын  троюродного  брата  или  сестры
Троюродный  прадед  —  двоюродный  брат  прадеда  или  прабабушки
Троюродный  прапрадед  —  двоюродный  брат  прапрадеда  или  прапрабабушки
Удочеренная  —  лицо  женского  пола  по  отношению  к  приемным  родителям
Усыновленный  —  лицо  мужского  пола  по  отношению  к  приемным  родителям

Фамилия  —  то  же,  что  род,  семья

Четвероюродная  бабушка  —  троюродная  сестра  деда  или  бабушки
Четвероюродная  племянница  —  дочь  четвероюродного  брата  или  сестры
Четвероюродная  прабабушка  —  троюродная  сестра  прадеда  или  прабабушки
Четвероюродная  прапрабабушка  —  троюродная  сестра  прапрадеда  или  прабабушки
Четвероюродная  сестра  —  дочь  троюродного  дяди  (тетки)
Четвероюродная  тетя  —  четвероюродная  сестра  отца  или  матери
Четвероюродный  —  являющийся  родственником  в  четвертом  колене  по  прадеду
Четвероюродный  брат  —  сын  троюродного  дяди  (тетки)
Четвероюродный  дед  —  троюродный  брат  деда  или  бабушки
Четвероюродный  дядя  —  четвероюродный  брат  отца  или  матери
Четвероюродный  племянник  —  сын  четвероюродного  брата  или  сестры
Четвероюродный  прадед  —  троюродный  брат  прадеда  или  прабабушки
Четвероюродный  прапрадед  —  троюродный  брат  прапрадеда

Шестиюродный  —  являющийся  родственником  в  шестом  колене  (по  прапрапрапрадеду)
Шурин  —  брат  жены
Шурич  —  сын  шурина  (брата  жены)

Ятров  (ятровка)  —  жена  деверя  (брата  мужа)

Не  родной,  одному  из  супругов  сын  -  пасынок,  а  не  родная  дочь  -  падчерица.
Ваша  жена  по  отношению  к  мужу  сестры,  невестка  -  женщина  по  отношению  к  семье  мужа:  его  матери  (свекрови),  братьям  (деверям)  и  сёстрам  (золовкам),  жёнам  братьев  (ятровкам,  сношенницам)  и  мужьям  сестёр  (зятьям).

Муж  Вашей  сестры  по  отношению  к  Вашей  жене,  зять  -  мужчина  по  отношению  к  семье  жены:  к  её  родителям  (тестю  и  тёще),  её  сестрам  (свояченицам),  её  братьям  (шуринам)  и  женам  последних  (невесткам  —  ятровкам).

дети  двоюродных  братьев  и  сестёр  (по  отношению  друг  к  другу)  -  троюродные.

Братья  и  сёстры  имеющие  только  одного  общего  родителя  -  неполнородные.  В  свою  очередь,  неполнородные  братья  и  сёстры  подразделяются  на:

Единокровных  (однородных)  —  происходящих  от  одного  отца,  но  разных  матерей.
Единоутробных  (одноутробных)  —  происходящих  от  одной  матери,  но  разных  отцов.
 
брат  моего  отца  (он  же  крестный)  моим  детям  -  Вашим  детям  он  приходится  двоюродным  дедом.
Согласно  духовным  отношениям  мужчина  по  отношению  к  тому,  кого  он  крестил  доводится  крестным  отцом.
Т.е.  он  приходится  и  двоюродным  дедом  и  крестным  отцом.

В  свою  очередь  Ваши  дети  по  отношению  к  брату  Вашего  отца  доводятся  внучатым  племянником  (внучатой  племянницой),  а  по  духовным  отношениям  -  Крестниками.

мужу  племянник  жены  -  на    самом  деле  такого  определения  нет,  но  муж  жены  может  его  также  называть  племянником,  с  той  лишь  разницей,  что  племянник  не  по  крови.

кем  приходится  мне  племянник  моей  тети?  -  Племянник  Вашей  тети,  если  он  Вам  не  родной  брат,  приходится  Вам  двоюродным  братом.

Кем  мне  является  сын  троюродного  деда  (=сын  двоюродного  брата  бабушки,  и  кто  я  ему?
Сын  двоюродного  брата  бабушки  будет  Вам  троюродным  дядей.

Вы  будете  ему  троюродной  племянницей  —  сын  троюродного  брата  или  сестры.

подскажите  пожалуйста  -  моей  маме  дочь,  а  мне  не  сестра  -  если  у  Вашей  мамы  есть  дочь,  то  она  в  любом  случае  доводится  Вам  сестрой.  Единственное,  могут  быть  различия.  Если  для  Вас  мама  не  родная,  т.е.  общий  отец,  то  Вы  Сводные  сестры.

вот  у  меня  есть  племянница.  Кем  будет  для  меня  ее  ребенок?  -  если  мальчик,  то  Внучатый  племянник,  если  девочка,  то  Внучатая  племянница.

кем  мне  приходятся  дети  родного  брата  бабушки,  со  стороны  отца?  -  Двоюродный  дядя  и  (или)  тётя.
Откуда,  что  взялось...  Дети  Вашей  бабушки  (т.е.  отец  или  мать)  будут  двоюродными  для  детей  родного  брата  бабушки.  Дальше,  двоюродный  брат  отца  или  матери  (мальчик/мужчина  по  отношению  к  детям  двоюродного  брата  или  сестры)  является  Вам  двоюродным  дядей.

можно  точно  сказать  кем  приходится  жена  двоюродного  брата,  мужу  -  Братаниха.

Прямого  определения  для  Вас  нет.  Тем  не  менее,  можно  воспользоваться  следующими  определениями  (хотя  это  и  не  совсем  верно):
невестка  —  женщина  по  отношению  к  семье  мужа:  его  матери,  братьям,  жёнам  братьев  и  т.д.;
ятровка  -  жена  брата  мужа.  Т.е.  Вы  для  жены  -  невестка,  а  она  для  Вас  -  ятровка.

жена  двоюродного  брата  -  Братаниха.

А  правильно  ли  будет  назвать  внука  троюродного  брата  -  четырёхюродным  внуком  или  всё  же  можно  назвать  только  внучатым  троюродным  племянником?  по  смыслу  получается  одно  и  тоже.
И  можно  ли  назвать  жену  троюродного  брата  -  троюродной  невесткой?
А  как  назвать  мужа  троюродной  племянницы?  жену  двоюродного  деда?
Внука  троюродного  брата  правильно  будет  называть  -  правнучатый  двоюродный  племянник.

Определения  "Троюродная  невестка"  нет.  Поэтому  так  называть  не  правильно.

Не  совсем  понятно,  кого  Вы  имели  ввиду  под  "Троюродной  племянницей",  очевидно  "Внучатую  двоюродную  племянницу".
В  любом  случае  для  родни  Ваших  дальних  родственников  определений  нет.
====
Почему  еврей  Яйценюк  скрывает,  что  он  потомок  известнейшего  толкователя  Талмуда?
Orest  Trotskiy  |  25.08.2009  15:11
Как  черт  на  ладан  реагирует  народный  депутат  от  НУ-НС  Арсений  Яйценюк  на  тему  своей  национальности.  Как  это  ни  смешно,  но  глядя  на  лицо  панически  открещивающегося  от  еврейства  Арсения  Петровича,  вспоминаешь  анекдот  о  том,  что  "бьют  по  морде,  а  не  по  паспорту".  Напрашивается  вопрос:  почему  очевидный  (от  –  очам  видно)  еврей  Яйценюк  так  нелепо  и  настолько  эмоционально  отрицает  то,  что  не  нуждается  в  доказательствах?
Мама  Яценюка,  чья  девичья  фамилия  Бакай,  принадлежит  к  древнему  иудейскому  роду,  который  известен  миру  благодаря  авторитетнейшему  толкователю  Талмуда  –  раввина  Бакаи.
(фото  -  Мария  Григорьевна  с  мужем  Петром  Ивановичем

Как  известно,  национальность  у  евреев  определяется  по  матери.  Почему?  Все  дело  в  том,  что  так  определяет  Галаха  –  традиционное  иудейское  право,  в  виде  совокупности  законов  и  установлений  иудаизма,  регламентирующих  религиозную,  семейную  и  общественную  жизнь  верующих  (!)  евреев.  В  более  узком  смысле  Галаха  это  –  совокупность  законов,  содержащихся  в  Талмуде.

Как  видим,  необходимо  различать  евреев  "по  крови"  и  евреев  "по  духу".  Арсений  Петрович  Яйценюк  боится  не  столько  признать  свое  еврейство  в  этническом  плане,  сколько  тщательно  скрывает  свое  иудаистское  мировоззрение  и  связанные  с  ним  моральные  ориентиры,  которые  так  недвусмысленно  и  так  доступно  для  понимания  даже  не  евреев  изложил  Сенин  предок  –  знаменитый  рабби  Бакаи.

Ниже  приведены  цитаты  яценюковского  прародителя  (со  ссылками  на  источники),  откровенно  растолковывающего  иудеям  как  они  должны  жить,  как  поступать  по  отношению  к  "гоям"  (не-евреям)  и  чем  руководствоваться  при  этом.  Мы  намеренно  приводим  наставнические  выдержки  Бакаи  без  комментариев.  Просто  вчитайтесь  в  духовное  наследие  Яценюка,  которое  является  для  него  тем  же,  чем  для  любого  христианина  Библия:

"Лицемерие  допустимо  в  том  смысле,  что  еврей  должен  казаться  вежливым  относительно  нечестивых,  пусть  оказывает  им  почтение  и  говорит:  "Я  вас  люблю.  Это  дозволено  лишь  в  том  случае,  если  еврей  имеет  нужду  в  нечестивом,  или  имеет  основание  его  опасаться;  в  противном  случае  это  является  грехом".  (Sepher  Cadha-Kemach,  folio  30,  a)

"Чтобы  лучше  обмануть  гоев,  еврей  может  даже  посещать  их  больных,  хоронить  их  покойников,  делать  добро  их  бедным,  но  все  это  должно  быть  делаемо,  дабы  иметь  покой,  и  чтобы  нечестивые  не  делали  зла  евреям".  (Traite  gittin,  folio  61,  a)

"Подобно  тому,  как  можно  со  спокойной  совестью  убить  дикого  зверя  и  завладеть  его  лесом,  также  можно  убить  или  изгнать  гоя  и  завладеть  его  имуществом.  Имущество  не-еврея  подобно  покинутой  вещи,  его  настоящий  владелец  еврей,  который  первый  ее  захватит".  (Baba  Bathra,  folio  54,  b;  Choschen  Michpot,  156,  1)

"Так  что,  если  гой  украдет  даже  менее  полушки,  то  и  за  это  подлежит  смерти".  (Traite  Jebammot,  folio  47,  b)

"Еврею  же  разрешается  захватывать,  по  желанию,  имущество  гоя,  ибо  там,  где  написано:  "не  делай  вреда  ближнему",  не  говорится:  "не  делай  вреда  гою".  (Traite  Sanhedrin,  folio  57,  a)

"Если  бык,  принадлежащий  еврею,  ударит  быка  гоя,  то  еврей  за  это  не  ответственен,  а  если  бык  гоя  причинит  вред  быку  еврея,  гой  должен  уплатить  еврею  весь  убыток,  ибо  Бог  разделил  землю  и  отдал  гоев  Израилю".  (Traite  Baba  Kamma,  folio  37,  b)

"Бог  приказал  давать  гоям  деньги  в  займы,  но  давать  их  не  иначе,  как  за  проценты;  следовательно,  вместо  оказания  этим  помощи,  мы  должны  делать  им  вред,  даже  если  этот  человек  может  нам  быть  полезен,  тогда  как  относительно  еврея  мы  не  должны  поступать  таким  образом".  (Maimonide,  Sepher  Mizv.,  folio  73,  4)

"Их  жизнь,  о  еврей,  в  твоих  руках,  тем  более  их  деньги".  (Explic.  du  Pentat.,  folio  213,  4)

Мороз  по  коже  от  того,  что  "со  спокойной  совестью  можно  убить  гоя".  В  этой  связи  опасения  Ратушняка  за  жизнь  "пострадавшей"  апологетки  Яценюка  из  Ужгорода  оказываются  вполне  резонными.  Ну  а,  организованные  Арсением  Петровичем,  нападения  на  своих  же  агитаторов  по  всей  стране  –  и  вовсе  сущий  пустяк.  Ведь  при  этом  Яценюк  не  делает  вреда  ближнему  своему,  а  использует  гоев  как  закланных  животных  "дабы  иметь  покой,  и  чтобы  нечестивые  не  делали  зла  евреям".

А  дабы  не  замараться  от  "нечестивых",  настоящим  евреям  следует  жениться  исключительно  на  настоящих  дочерях  Израилевых.  И  в  этом  отношении  выбор  Яценюка  просто  безупречен.  Как  окрестила  пресса  жену  Арсения  Петровича  –  Терезию  Гур  "хасидская  принцессой",  поскольку  она  под  стать  своему  мужу  тоже  представляет  древний  еврейский  род.

(фото  -  Арсений  Яйценюк  с  супругой  Терезией  Викторовной

Теперь  понимаете,  почему  еврей  Яйценюк  настолько  упорно  доказывает  свою  "украинскость"?  Проблема  не  в  том,  что  Яйценюк  –  еврей  по  крови.  В  этом  нет  и  не  может  быть  ничего  зазорного.  Невежественно  было  бы  в  21  веке  даже  просто  подымать  эту  тему.  А  вот  что  по-настоящему  опасно,  так  это  то,  во  что  верит  и  чем  руководствуется  Арсений  Петрович,  беззастенчиво  прикрываясь  своим  яко  бы  греко-католичеством.

Правда,  "беззастенчиво"  это  выглядит  для  нас  не-евреев  или  гоев.  А  для  Яйценюка,  как  мы  убедились,  лицемерие  вполне  допустимо  и  даже  обязательно.  Ведь,  что  бы  лучше  обмануть  нас-гоев,  он  может  даже  посещать  наших  больных,  хоронить  наших  покойников,  делать  добро  нашим  бедным...
статья  из  бурлящей  интернетовской  клоаки  http://narodna.pravda.com.ua/politics/4a93d5062133b/

адреса: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=948194
Рубрика: Лірика кохання
дата надходження 19.05.2022
автор: GoldKing