Переклади з А. Ахматової ***

Двері  піввідкриті,
Лип  цвітінь  солодка...
На  столі  забуті
Хлистик  і  пальчатка.

Круг  від  бра  жовтіє...
Шелести  ловлю  я.
То  пішов  чому  ж  ти?
Я  не  розумію.

Радісний  і  ясний
Ранок  завтра  буде.
Це  життя  прекрасне,
Серце,  будь  же  мудре.

Але  ти  стомилось,
Б'єшся  гулко  в  уші.
Знаєш  -  начиталась,
Що  безсмертні  душі.

А.Ахматова    1911      *  ВЕЧЕР*

Дверь  полуоткрыта,
Веют  липы  сладко...
На  столе  забыты
Хлыстик  и  перчатка.

Круг  от  лампы  желтый...
Шорохам  внимаю.
Отчего  ушел  ты?
Я  не  понимаю...

Радостно  и  ясно
Завтра  будет  утро.
Эта  жизнь  прекрасна,
Сердце,  будь  же  мудро.

Ты  совсем  устало,
Бьешься  тише,  глуше...
Знаешь,  я  читала,
Что  бессмертны  души.

адреса: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=423783
Рубрика: Поетичні переклади
дата надходження 09.05.2013
автор: @NN@