Сайт поезії, вірші, поздоровлення у віршах :: Тома: Роберт Бернс - ВІРШ


Тома: Роберт Бернс - ВІРШ
UA | FR | RU

Рожевий сайт сучасної поезії

Бібліотека | Поети нашого Клубу | Спілкування | Літературні премії | Конкурси Клубу Поезії | Контакти | Оголошення |  ДО ВУС синоніми |  Основи поетики | 

 
>> ВХІД ДО КЛУБУ <<
e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >Зараз на сайті - 1

Пошук


Перевірка розміру
Роберт Бернс

Тома :: Роберт Бернс
Роберт Бернс (Burns, 1759-1796) - видатний шотландський поет. Творчість його і в даний час має таке ж значення в Шотландії, яке наприклад мала творчість Т. Г. Шевченка в дореволюційній Україні. Підпорядкована Англії Шотландія поступово втрачала незалежність, навіть в національному побуті, мові та літературі. Лондон всьому задавав тон. Прояв шотландцями будь-яких ознак самобутності, національного, в такій формі, яка могла б нагадувати про відособленість, Англією не схвалювалаь. Шотландцям дозволялося тільки красуватися в своїх національних костюмах, але говорити по-шотландські в Англії вважалося «трошки некультурним». Боротьба шотландців за незалежність в особливо різкій формі не виявлялася, але в прихованому вигляді не припинялася. В тій чи іншій формі шотландці протестували проти англійської державності. Шотландія, країна в значній мірі землеробська, гостріше відчувала гніт капіталізму і розорення їх сел. Селяни, зігнані з землі капіталістом і поміщиком, наповнювали фабрики і заводи, йшли в колонії і на службу в численний торговий і військовий флот. Чимало їх бродила по країні у вигляді босяків і бродяг. Селяни міцніші все ж трималися за землю, хоча це їм діставалося дорогою ціною. Бернс належав до селянства, яке трималося частиною на своїх клаптиках землі, частиною обробляло землю, орендовану у поміщиків, і в своїй творчості він відбив переважно побут і ідеологію своєї соціальної групи. Центральна фігура його поезії - «простий, чесний, діловий, трудівник і просто релігійний фермер». Ідеал його помічений в «Суботній вечір селянина». Простим трудовим життям фермерів він протиставляє життя городян і аристократії. Він радить своєму фермеру не брати приклад з аристократів і городян. «Залиш шовку пустоголовим йолопом і дорогі вина негідникам - простий і чесний фермер і без того цар над людьми. Король може дати звання маркіза, графа, князя, лицаря, але що все це в порівнянні з званням простої трудової людини? Всі чини тільки відбиток золотої монети ». Простоту і природність Бернс протиставляє етикету і манірності аристократії. В релігії він заперечує догматизм і обрядовість духовенства. У свою творчість він вводить елементи, абсолютно чужі і ворожі творчості поетів аристократії. Так звані «Покидьки суспільства», перетворені на бродяг селяни, зображені їм реально, хоча без співчуття і навіть з деякою часткою цинізму в поемі «Веселі бродяги» (The Jolly Beggars). Мова і хвастощі своєю розпустою однієї з героїнь цієї поеми приводили в жах тогочасних класиків, які вибирали «благородний», піднесений матеріал для своєї творчості. Бернс приділив немало місця і страшній фантастиці, так званому «Готичному романтизму». Цей літературний напрям хоча і був реакцією проти класицизму, але виходив частково із середовища аристократії, і Бернс тому не міг його визнати. Замість жахів «Замку Отранто» та ін. подібних творів Бернса явно пародіює стиль «страшних романів» (поема «Том Про Шентер»). Всі елементи побуту дрібнопомісного землевласника і фермера знайшли у творчості Бернса своє відображення: їх примітивна філософія, повір'я, обряди, трудові процеси, ідеали. Особливо докладно зображено процес селянської праці з усією його обстановкою; Бернсом не забуті зрізана плугом польова квітка, розорене гніздо миші і т. д. Навколишня селянина природа зображена не з точки зору споглядаючого на неї городянина; на тлі цієї природи завжди трудівник або відпочиваючий селянин; побачення відбувається «серед колосків ячменю»; у Бернса «зелень ніжиться в росі, проліски кивають і аромат фіалки ліліють в лісі, де звуки тануть, дрізд з коноплянкою співають, нирок ковзає по гладі водній, грають качки в очереті, жайворонок із зорею тремтить з піснею в небесах» і т. д . У своєму середовищі Бернс користувався величезною популярністю. Подобалися завзятий тон, національний характер, установка на фермера як на основну групу в суспільстві і ще те, що мова його пісень - мова, на якій говорили шотландські фермери; за своєю формою його пісні близькі до шотландської народній балади. Літературна енциклопедія в 11 т. 1929-1939. Переклала на українську мову 16.02.19 7.00 Роберт Бернс «Моє щастя» Задоволений я малим, а більшому радий, А якщо негаразди порушать мій спокій, За кухлем, під пісню жену їх стусаном – Нехай вони до біса летять шкереберть. З досади я зуби стискаю часом, Але життя - це битва, а ти, брат, герой. Мій гріш нерозмінний - безтурботний мій характер, І всім королям не позбавити мене прав. Гнітять мене біди весь рік безперервно. Але вечір з друзями - і все заживе. Коли вдалося нам до мети дійти, До чого згадувати нам про ями в дорозі! Возитися з шкапою - долею моєю? До мене, від мене , але йшла б скоріше. Турбота або радість загляне в мій будинок, - Заходьте! - скажу я, - всеж проживемо! 1794 Переклала на українську мову 16.02.19 7.00 Роберт Бернс (Burns, 1759—1796) — выдающийся шотландский поэт. Творчество его и в настоящее время имеет такое же значение в Шотландии, какое например имело творчество Т. Г. Шевченко на дореволюционной Украине. Подчиненная Англии Шотландия постепенно теряла независимость, даже в национальном быту, языке и литературе. Лондон всему задавал тон. Проявление шотландцами каких-либо признаков самобытности, национального, в такой форме, которая могла бы напоминать об обособленности, Англией не одобрялось. Шотландцам разрешалось только щеголять в своих национальных костюмах, но говорить по-шотландски в Англии считалось «немножко некультурным». Борьба шотландцев за независимость в особенно резкой форме не проявлялась, но в скрытом виде не прекращалась. В той или иной форме шотландцы протестовали против английской государственности. Шотландия, страна в значительной степени земледельческая, острее чувствовала гнет капитализма и разорение им деревни. Крестьяне, согнанные с земли капиталистом и помещиком, наполняли фабрики и заводы, уходили в колонии и на службу в многочисленный торговый и военный флот. Немало их бродило по стране в виде босяков и бродяг. Крестьяне более крепкие все же держались за землю, хотя это им доставалось дорогой ценой. Бернс принадлежал к крестьянству, которое держалось частью на своих клочках земли, частью обрабатывало землю, арендованную у помещиков, и в своем творчестве он отразил преимущественно быт и идеологию своей социальной группы. Центральная фигура его поэзии — «простой, честный, деловой, трудящийся и попросту религиозный фермер». Идеал его намечен в «Субботнем вечере поселянина». Простую трудовую жизнь фермера он противопоставляет жизни горожан и аристократии. Он советует своему фермеру не брать примера с аристократов и горожан. «Оставь шелка пустоголовым олухам и дорогие вина подлецам — простой и честный фермер и без того царь над людьми. Король может дать звание маркиза, графа, князя, рыцаря, но что все это в сравнении с званием простого трудящегося человека? Все чины только отпечаток золотой монеты». Простоту и безыскусственность Бернс противопоставляет этикету и чопорности аристократии. В религии он отрицает догматизм и обрядность духовенства. В свое творчество он вводит элементы, совершенно чуждые и враждебные творчеству поэтов аристократии. так наз. «отбросы общества», превращенные в бродяг крестьяне, изображены им реально, хотя без сочувствия и даже с некоторой долей цинизма в поэме «Веселые бродяги» (The Jolly Beggars). Язык и бахвальство своим распутством одной из героинь этой поэмы приводили в ужас тогдашних классиков, выбиравших «благородный», возвышенный материал для своего творчества. Бернс уделил немало места и страшной фантастике, так наз. «готическому романтизму». Это литературное направление хотя и было реакцией против классицизма, но исходило отчасти из среды аристократии, и Бернс поэтому не мог его признать. Вместо ужасов «Замка Отранто» и др. подобных произведений Бернса явно пародирует стиль «страшных романов» (поэма «Том О Шентер»). Все элементы быта мелкопоместного землевладельца и фермера нашли в творчестве Бернса свое отражение: их примитивная философия, поверья, обряды, трудовые процессы, идеалы. Особенно подробно изображен процесс крестьянского труда со всей его обстановкой; Бэрнсом не забыты срезанный плугом полевой цветок, разоренное гнездо мыши и т. д. Окружающая крестьянина природа изображена не с точки зрения любующегося ею горожанина; на фоне этой природы всегда трудящийся или отдыхающий крестьянин; свидание происходит «среди колосьев ячменя»; у Бэрнса «зелень нежится в росе, подснежники кивают и аромат фиалки льют в лесу, где звуки тают, дрозд с коноплянками поют, нырок скользит по глади водной, играют утки в камыше, жаворонок с зарею трепещет с песней в небесах» и т. д. В своей среде Бэрнс пользовался огромной популярностью. Нравились задорный тон, национальный характер, установка на фермера как на основную группу в обществе и еще то, что язык его песен — язык, на котором говорили шотландские фермеры; по своей форме его песни близки к шотландской народной балладе. Литературная энциклопедия в 11 т. 1929—1939. Роберт Бёрнс «Моё счастье» Доволен я малым, а большему рад, А если невзгоды нарушат мой лад, За кружкой, под песню гоню их пинком - Пускай они к чёрту летят кувырком. В досаде я зубы сжимаю порой, Но жизнь - это битва, а ты, брат, герой. Мой грош неразменный - беспечный мой нрав, И всем королям не лишить меня прав. Гнетут меня беды весь год напролёт. Но вечер с друзьями - и всё заживёт. Когда удалось нам до цели дойти, К чему вспоминать нам о ямах в пути! Возиться ли с клячей - судьбою моей? Ко мне, от меня ли, но шла бы скорей. Забота иль радость заглянет в мой дом, - Войдите! - скажу я, - авось проживём! 1794 Перевод С.Маршака

ID: 825618
Рубрика: Вірші, Лірика
дата надходження: 16.02.2019 08:30:10
© дата внесення змiн: 16.02.2019 09:00:39
автор: Тома

Мені подобається 3 голоса(ів)

Вкажіть причину вашої скаргиПопередній твір    Наступний твір
 Перейти на сторінку автора
 Редагувати  Видалити    Роздрукувати


 

В Обране додали: Зоя Енеївна
Прочитаний усіма відвідувачами (45)
В тому числі авторами сайту (8) показати авторів
Середня оцінка поета: 5.00 Середня оцінка читача: 5.00
Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
КОМЕНТАРІ

Лилея, 16.02.2019 - 12:36
12 12 Благодарю, Томачка!!!
Очень интересно!!!
16 16 39 39 flo36
 
Тома відповів на коментар Лилея, 01.01.1970 - 03:00
give_rose Дякую!
 
Зоя Енеївна, 16.02.2019 - 10:50
12 12 12
Гарна,цікава робота!
 
Тома відповів на коментар Зоя Енеївна, 01.01.1970 - 03:00
give_rose Дякую! give_rose
 
Катерина Собова, 16.02.2019 - 10:27
12 12 12 Дуже цікавий матеріал!
 
Тома відповів на коментар Катерина Собова, 01.01.1970 - 03:00
give_rose Дякую!
 
Чайківчанка, 16.02.2019 - 09:44
give_rose
 
Тома відповів на коментар Чайківчанка, 01.01.1970 - 03:00
give_rose Дякую!
 

ДО ВУС синоніми
Синонім до слова:  Звичка
домінік де україна: - чим більше звичок , тим менше свободи Кант Емануїл
Синонім до слова:  Забаганка
K Λ Е О Δ О Р: - Каприз, хотіловка.
Синонім до слова:  Серденько
K Λ Е О Δ О Р: - Життєпульс.
Синонім до слова:  Довкілля
K Λ Е О Δ О Р: - Натурокілля, натурокіл, натуровид.
Синонім до слова:  Люстерко
K Λ Е О Δ О Р: - Світовідбивач.
Синонім до слова:  Ризик
K Λ Е О Δ О Р: - Страхопереступ.
Синонім до слова:  крісло
K Λ Е О Δ О Р: - Сідалище.
Синонім до слова:  Звичка
K Λ Е О Δ О Р: - Повто́рець.
Синонім до слова:  Звичка
Лісник: - Мода, манера, хист, хобі
Синонім до слова:  Звичка
Svitlana_Belyakova: - друга натура
Синонім до слова:  Звичка
Ярослав К.: - Манєчка
Синонім до слова:  пристосуванець
Svitlana_Belyakova: - піявочник
Синонім до слова:  Звичка
Svitlana_Belyakova: - ворог чуттєвості
Синонім до слова:  Звичка
Genyk: - Заїздуля
Знайти несловникові синоніми до слова:  Звичка
Юхниця Євген: -
Синонім до слова:  пульт телевізора
Вячеслав Рындин: - клондайк микробов
Синонім до слова:  пристосуванець
Володимир Осінній: - Верхнього бранець
Синонім до слова:  пристосуванець
dashavsky: - Нахлібник. Ж...лиз.
Синонім до слова:  пристосуванець
Катерина Собова: - :12: Присмоктувач
Синонім до слова:  пристосуванець
Genyk: - Водяний
Синонім до слова:  пристосуванець
Orfey: - Человекохамелеонец
Знайти несловникові синоніми до слова:  пристосуванець
Юхниця Євген: -
Синонім до слова:  Охоронець
Master-capt: - Часовий,Караульний.Вартовий.
Синонім до слова:  Охоронець
Master-capt: - Вертухай. Ангел. Зберігач.
Синонім до слова:  Охоронець
Svitlana_Belyakova: - вартовий
Синонім до слова:  Ризик
Genyk: - фіфтін
Синонім до слова:  Телепень
Стася Сум: - немудрик, тугохідько, габздамозг
Синонім до слова:  Охоронець
Стася Сум: - спикурИ габздАмені
Синонім до слова:  Ризик
Svitlana_Belyakova: - Передчуття різких змін
Синонім до слова:  Телепень
Майстер Слова: - Довбень
Синонім до слова:  Охоронець
Валентина Рубан: - :12: Прекрасно :flo12: :flo11: :flo12:
Синонім до слова:  Довкілля
Майстер Слова: - Не я
Синонім до слова:  Хліб
Майстер Слова: - Сухарь
Синонім до слова:  Охоронець
Майстер Слова: - Гвардієць
Синонім до слова:  Лавка
СОЛНЕЧНАЯ: - Твердосид
Синонім до слова:  пульт телевізора
СОЛНЕЧНАЯ: - кнопкоправ
Синонім до слова:  Вікно
СОЛНЕЧНАЯ: - Продувник,сонцесвіт
Синонім до слова:  Хліб
СОЛНЕЧНАЯ: - НасИтник,буханЕць
Синонім до слова:  Довкілля
СОЛНЕЧНАЯ: - землесвіт
Синонім до слова:  збагнути
СОЛНЕЧНАЯ: - дотелепать
Синонім до слова:  крісло
СОЛНЕЧНАЯ: - подпопник
Нові твори